I vår gästhamn har du tillgång till vattentoaletter, dusch, el & en del vatten. ORDNINGSREGLER GÄSTHAMN: tyst i hamnen senast 22:30